העכבר, הסמן

המערכת משקף את התנועה של מצביע העכבר על-ידי הזזת הסמן על המסך בהתאם. כאשר הסמן עובר מעל חלקים שונים של windows או בתוך windows שונה, המערכת (או יישום) משנה את המראה של הסמן. לדוגמה, כאשר הסמן חוצה את גבול החלון, המערכת משנה את הסמן אל שני ראשים.

אם המערכת אינה כוללת עכבר, המערכת מציגה ולאחר מעבירה את הסמן רק כאשר המשתמש בוחר פקודות מערכת מסוימות, כגון אלה המשמשים כדי לשנות גודל או העברה של חלון. כדי לספק למשתמש שיטה של מוצרים, הזזת הסמן כאשר בעכבר אינו זמין, יישום להשתמש בפונקציות הסמן כדי לדמות תנועת העכבר. בהתחשב יכולת סימולציה זו, המשתמש יכול להשתמש במקשי החצים כדי להזיז את הסמן.

Index