הסמן מחלקת חלון

בעת הרישום מחלקת חלון, באמצעות הפונקציה RegisterClass , באפשרותך להקצות אותו סמן ברירת המחדל, הידועה בשם המחלקה הסמן. לאחר היישום רושמת את מחלקת חלון, בכל חלון של מחלקה זו יקבלו את הסמן המחלקה שצוינה.

כדי לעקוף את הסמן מחלקה, לעבד את ההודעה WM_SETCURSOR . באפשרותך גם להחליף סמן מחלקה באמצעות הפונקציה SetClassLong . פונקציה זו משנה את הגדרות חלון ברירת המחדל עבור כל החלונות של מחלקה נתון. לקבלת מידע נוסף, ראה חלון מחלקות.

Index