הפניה לפקד

הסעיף הבא מפרט את ההודעות המשויכות לפקדים.