התאמה אישית של תיבות הדו-שיח המשותפות

באפשרותך להשתמש בתיבות דו-שיח כלליות בצורתם הרגילה, או באפשרותך להתאים אותם אישית. מנקודת המבט של המשתמש, ראשי היתרון של תיבת הדו-שיח הנפוץ הוא מראה עקבי והפונקציונליות שלו מיישום ליישום. לכן, חשוב להתאים אישית תיבת דו-שיח נפוצות רק כאשר הדבר חיוני עבור יישומים. אחרת, מראה עקבי ממשק לכתיבת קוד פשוט אינם נשמרים. התאמות אישיות מתאים להשאיר ללא שינוי כל מספר של פקדים המקורי ככל האפשר. הגדלת הגודל של תיבת הדו-שיח או הוספת פקדים חדשים בשטח כבר זמינות בתיבת הדו-שיח הוא ההתאמה האישית המתאימים. הסתרת פקדים המקורי או אחרת שינוי פונקציונליות המיועד של הפקדים המקורי הוא התאמה אישית המתאימה פחות.

סעיף זה דן בשיטות הבאות עבור התאמה אישית של תיבת דו-שיח נפוצות:

Index