מעבד את ההודעה WM_CREATE

הדוגמה ביצירת כלים תיבה משולבת מעבד את הודעת WM_CREATE כדי ליצור שני פקדי תיבה משולבת כמו חלונות צאצאים. זה אז מחלקות שערוך שולט (שדות בחירה) בכל תיבה משולבת מאחר שהם מקבלים את התו קלט עבור התיבה המשולבת ופשוט נפתחת. היישום מקבל את נקודת האחיזה על כל פקד עריכה באמצעות הפונקציה ChildWindowFromPoint.

כדי לתתי פקדי עריכה, היישום קורא את הפונקציה SetWindowLong , החלפת כתובת ההליך חלון מחלקה עם הכתובת של המוגדר-ידי היישום SubClassProc פונקציה. כתובת ההליך החלון המקורי נשמר משתנה גלובלי lpfnEditWndProc.

SubClassProcintercepts לשונית, esc, הזן מפתחות, ומודיע חלון סרגל הכלים על-ידי שליחת הודעות המוגדרות על-ידי היישום (WM_TAB, WM_ESC ו WM_ENTER). SubClassProcמשתמשת בפונקציה CallWindowProc כדי להעביר את מרבית הודעות הנוהל החלון המקורי, lpfnEditWndProc.

Index