ברשימת התיבה המשולבת

הרשימה הוא החלק של תיבה משולבת מציגות הפריטים שלבחירת המשתמש. בדרך כלל, יישום מאתחל את התוכן של הרשימה בעת יצירת תיבה משולבת. כל פריט רשימה שנבחרה על-ידי המשתמש היא הבחירה הנוכחית. בתיבות משולבות ופשוט הנפתחת, המשתמש להקליד בשדה הבחירה במקום בחירה של פריט רשימה. במקרים אלה, יש בחירה נוכחית. לקבלת מידע נוסף, ראה הקטע.

Index