מעבד את ההודעה WM_MEASUREITEM

בתיבה משולבת שצוירו על-ידי הבעלים לא שולח את ההודעה WM_MEASUREITEM שלו האב חלון או הדו-שיח תיבת שגרת כך שהיישום יוכל לקבוע את הממדים של כל פריט ברשימה. מכיוון התיבה המשולבת דוגמה היא בסגנון CBS_OWNERDRAWFIXED, המערכת תשלח את ההודעה WM_MEASUREITEM פעם אחת בלבד. תיבות משולבות עם סגנון CBS_OWNERDRAWVARIABLE לשלוח הודעה WM_MEASUREITEM עבור כל פריט רשימה.

הפרמטר lParam מצביע על מבנה MEASUREITEMSTRUCT אשר מזהה פריט הרשימה ובקרה. הוא מכיל גם את הממדים ברירת המחדל של פריט הרשימה. הדוגמה ליצירת תיבת דו-שיח ארוחה כיכר משנה את החבר מבנה itemHeight כדי להבטיח פריטי הרשימה יהיו מספיק גבוהה כדי להכיל מפות סיביות של קבוצת מזון.

Index