יצירת תיבת דו-שיח פשוטה

התבנית בתיבת הדו-שיח הגדרת סגנונות חלון מזהה פקד של התיבה המשולבת. בדוגמה זו, התיבה המשולבת משתמש בסגנונות CBS_SIMPLE, CBS_SORT, WS_VSCROLL, WS_TABSTOP.

תיבת הדו-שיח כוללת גם שלושה לחצנים: שינוי (IDOK), התעלם (IDSKIP) ו לבטל (IDCANCEL). קבועים IDOK ו- IDCANCEL מוגדרים על-ידי קבצי כותרות SDK. קבוע IDSKIP מוגדר בקובץ הכותרת של היישום, הוא מזהה פקד של התיבה המשולבת, IDCOMBO.

לקבלת מידע נוסף אודות תיבות דו-שיח, עיין תיבות דו-שיח.

Index