ראות תו

לאחר הגדרת סימן הכניסה, השתמש בפונקציה ShowCaret כדי להפוך את תו גלוי. כאשר מופיע סימן הכניסה, היא אוטומטית מתחילה להבהב. לשם הצגת סימן caret מוצק, המערכת הופכת כל פיקסל במלבן; לשם הצגת סימן caret אפור, המערכת הופכת כל פיקסל אחרים; לשם הצגת סימן caret מפת סיביות, המערכת הופכת רק את הסיביות לבן מפת הסיביות.

Index