הפניה באמצעות סימן הכניסה

הרכיבים הבאים משמשים עם סימני caret.

Index