פונקציות באמצעות סימן הכניסה

הפונקציות הבאות נעשה עם סימני caret.

CreateCaret
DestroyCaret
GetCaretBlinkTime
GetCaretPos
HideCaret
SetCaretBlinkTime
SetCaretPos
ShowCaret

Index