התאמת הזמן הבהוב

ב- Windows 16 סיביות, יישום מבוסס-Windows עלול לפונקציה GetCaretBlinkTime כדי לחסוך זמן תחילת הבהוב הנוכחי ולאחר מכן לפונקציה SetCaretBlinkTime כדי להתאים את הזמן הבהוב במהלך ועיבודם של ההודעה WM_SETFOCUS . היישום ישיב את הזמן הבהוב שנשמר לשימוש ביישומים אחרים על-ידי קריאה SetCaretBlinkTime במהלך ועיבודם של ההודעה WM_KILLFOCUS . עם זאת, שיטה זו אינה פועלת ב- Windows 32 סיביות ו- Windows NT, מכיוון שהם סביבות חזקה, הליכי משנה. באופן ספציפי, ביטול הפעלה של יישום אחד אינה מסונכרנת עם ההפעלה של יישום אחר, כך אם יישום אחד נתקע, עדיין ניתן להפעיל יישום אחר.

יישומים מבוססי-Win32 לכבד את הזמן הבהוב שנבחר על-ידי המשתמש. הפונקציה SetCaretBlinkTime צריך לקרוא רק על-ידי יישום המאפשר למשתמש לקבוע את זמן תחילת הבהוב.

Index