לחצנים

תיבות דו-שיח ובין פקדים תומך תקשורת בין יישום המשתמש. לחצן הוא פקד שהמשתמש ללחוץ כדי לספק קלט ליישום.

Index