לחצני שצוירו על-ידי הבעלים

שלא כמו לחצני אפשרויות, לחצן שצוירו על-ידי הבעלים של מצויר על-ידי היישום, ולא על-ידי המערכת, ויש לו לא המראה מוגדר מראש או שימוש. המטרה היא לספק לחצן מראהו, התנהגות מוגדרים על-ידי היישום לבד. יש סגנון אמנותי בעל לחצן אחד בלבד: BS_OWNERDRAW.

כאשר המשתמש בוחר על לחצן שצוירו על-ידי הבעלים, המערכת שולחת בחלון האב של הלחצן הודעה WM_COMMAND המכילה קוד הודעה BN_CLICKED , כפי שהיא עושה עבור לחצן זה לא מצויר הבעלים. היישום חייב להגיב בצורה נאותה.

לקבלת דוגמה של לחצן שצוירו על-ידי הבעלים, ראה לחצנים Using Owner-Drawn.

Index