יצירת לחצן מחוץ תיבת דו-שיח

הדוגמה הבאה מציגה כיצד להשתמש בפונקציה של createwindow ליצירת כדי ליצור לחצן ברירת המחדל.

 hwndButton = של createwindow ליצירת ("לחצן", / / מראש המחלקה "OK", / / לחצן טקסט WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / סגנונות / / גודל ומיקום שהערכים יתקבלו באופן מפורש, כי / / קבוע CW_USEDEFAULT נותן ערכי אפס עבור לחצנים. 
    10, / / ההתחלה x 10, מקם / / y לנקודת ההתחלה 100, / / לחצן רוחב 100, / / לחצן hwnd גובה, / / אב חלון NULL, / / אין תפריט (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL);      / / מצביע אין צורך 

 

Index