שינויים למצב הלחצן

כאשר המשתמש בוחר בלחצן, יש צורך בדרך כלל לשנות אחת או יותר של רכיבי מצב של הלחצן. המערכת משנה באופן אוטומטי את מצב המוקד עבור כל סוגי לחצן המדינה push עבור לחצנים או לחצנים בסגנון BS_PUSHLIKE, את מצב הסימון עבור כל הלחצנים אוטומטית. היישום עליך להפוך כל השינויים המדינה, אם ניקח בחשבון הסוג של הלחצן סגנון, המצב הנוכחי. הרשימה שלהלן מציגה את הרכיבים המדינה יש לשנות עבור כל סוג לחצן:

יישום יכול לקבוע המצב של לחצן על-ידי שליחתו הודעה BM_GETCHECK או BM_GETSTATE ; היישום יכול להגדיר המצב של לחצן על-ידי שליחתו הודעה BM_SETCHECK או BM_SETSTATE.

Index