נגישות

ה-API של Win32 מספק ערכה של תכונות נגישות להקל עבור אנשים בעלי מגבלות להשתמש במחשבים. סקירה זו מתאר תכונות הנגישות שסופקו Win32 פונקציות ומבנים לשליטה בתכונות אלה.

לקבלת מידע אודות תכונות נגישות נוספות, ראה Microsoft Active Accessibility.

Index