BN_UNHILITE

Bir düğmeden vurguyu kaldırılmalıdır BN_UNHILITE bildirim iletisi gönderilir. Düğmenin ana pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

BN_HILITE 

 

BN_UNHILITE bn_unpushed bildirim iletisi ile aynıdır.

&Notnbsp; Bu uyarı iletisi, 16-bit Windows sürümleri için sürüm 3. 0'den önceki yazılı uygulamalarıyla uyumluluk için sağlanır. Win 32 tabanlı uygulamalarda bs_ownerdraw düğme stilini ve DRAWITEMSTRUCT yapısı bu görev için kullanmalısınız.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, BN_HILITE, bn_unpushed, DRAWITEMSTRUCT, wm_command, WM_DRAWITEM

Index