ข้อดีของการใช้หน้าต่างคุณสมบัติ

มักจะใช้ในหน้าต่างคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน้าต่าง subclassed หรือหน้าต่างในโปรแกรมประยุกต์ของอินเทอร์เฟซ (MDI) เอกสารการหลายแบบ ในกรณีใด มันไม่สะดวกใช้ไบต์พิเศษที่ระบุไว้ในโครงสร้างฟังก์ชันหรือคลาCreateWindowด้วยเหตุผลสองประการต่อไปนี้:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ subclassing, Subclassing กระบวนงานของหน้าต่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MDI windowsหลายเอกสาร Interface.

Index