ลักษณะหน้าต่างทั่วไป

มีลักษณะหน้าต่างทั่วไปและลักษณะเฉพาะของคลาสหน้าต่าง ลักษณะทั่วไป windows จะแสดง ด้วยค่าคงที่เริ่มต้น ด้วยคำนำหน้า WS_ พวกเขาสามารถถูกรวม ด้วยตัวดำเนินการหรือแบบฟอร์มแต่ละประเภทของ windows การรวมถึง windows หลัก กล่องโต้ตอบ และ windows เด็ก ลักษณะหน้าต่างเฉพาะคลากำหนดลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานของ windows ของคลาสของตัวควบคุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นแก้ไขตัวควบคุมและกล่องรายการ.

แอปพลิเคชันโดยปกติกำหนดลักษณะหน้าต่างเมื่อสร้าง windows มันยังสามารถตั้งค่าลักษณะหลังจากการสร้างหน้าต่างโดยใช้ฟังก์ชันSetWindowLong.

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

Index