HIWORD

แมโคHIWORDดึงคำสูงใบสั่งจากค่า 32 บิตที่กำหนด.

(WORD HIWORD DWORD  dwValue / / ค่าจาก word สูงใบสั่งที่ถูกเรียกใช้);
 

พารามิเตอร์

dwValue
ระบุค่าจะถูกแปลง.

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับเป็นคำสูงลำดับของค่าที่ระบุ.

หมายเหตุ

แมโคHIWORDกำหนดไว้ดังนี้:

#กำหนด HIWORD(l) ((WORD) (((DWORD) (l) gt; > 16) & 0xFFFF)) 

 

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน windef.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Windowsหน้าต่างแมโคร HIBYTE, LOWORD

Index