ชนิดของคลาสหน้าต่าง

มีอยู่สามชนิดของคลาสหน้าต่าง:

ชนิดเหล่านี้แตกต่างกัน ในขอบเขต และ ในเวลา และวิธีที่จะลงทะเบียน และทำลาย.