ชื่อคลาส

ทุกคลาสหน้าต่างต้องการชื่อคลาเพื่อแยกชั้นหนึ่งจากอีก กำหนดชื่อคลาส โดยการตั้งค่าสมาชิกlpszClassNameของโครงสร้างWNDCLASSEXไปยังที่อยู่ของสตริงที่สิ้นสุดด้วยค่า null ที่ระบุชื่อ เนื่องจากคลาสหน้าต่างเป็นกระบวนการเฉพาะ หน้าต่างคลาสชื่อต้องไม่ซ้ำกันภายในกระบวนการเดียวเท่านั้น ยัง เนื่องจากชื่อคลาสใช้เนื้อที่ในตารางส่วนตัวของอะตอมของระบบ คุณควรเก็บคลาสชื่อสายเป็นที่สั้นสุด.

ฟังก์ชันGetClassNameจะดึงชื่อของระดับชั้นที่หน้าต่างกำหนดเป็นสมาชิก.

Index