ตัวควบคุมแบบสแตติก

กล่องโต้ตอบและตัวควบคุมสนับสนุนการสื่อสารระหว่างโปรแกรมประยุกต์และผู้ใช้ ตัวควบคุมแบบคงเป็นตัวควบคุมที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้ มีการให้ข้อมูลข้อความและกราฟิกที่โดยทั่วไปจะต้องมีการตอบสนอง.

Index