เลื่อนเป็นบิตแมป

ส่วนนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำตามขั้นตอนของหน้าต่างหลักของโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนบิตแมปได้ ตัวอย่างในตัวอย่างของเลื่อนบิตแมปประกอบด้วยรายการเมนูที่คัดลอกเนื้อหาของหน้าจอให้เป็นบิตแมป และการแสดงบิตแมปในพื้นที่ไคลเอนต์.

นอกจากนี้ตัวอย่างยังประมวลผลข้อความWM_HSCROLLและWM_VSCROLLที่สร้างขึ้น โดยแถบเลื่อนเพื่อให้ผู้ใช้อาจเลื่อนบิตแมปในแนวนอน และแนวตั้ง แตกต่างจากตัวอย่างสำหรับข้อความที่ scrolled ใช้ตัวอย่างรูปบิตแมป BitBltฟังก์ชันการวาดส่วนของพื้นที่ไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง.

Index