เลื่อนบิตแมปกับความ WM_SIZE

WM_SIZEการประมวลผลข้อความต้องปรับช่วงและตำแหน่ง เลื่อนเพื่อให้มันสะท้อนให้เห็นถึงมิติของพื้นที่ไคลเอ็นต์และบิตแมปที่จะแสดง.

ฟังก์ชันSetScrollInfoตั้งค่าต่ำสุด และค่าสูงสุดตำแหน่ง ขนาดของหน้า และเลื่อนตำแหน่งสำหรับแถบเลื่อน.