เกี่ยวกับแถบเลื่อน

แถบเลื่อนควรอยู่ในหน้าต่างใด ๆ ซึ่งเนื้อหาของพื้นที่ไคลเอ็นต์เกินเส้นขอบของหน้าต่าง การวางแนวของแถบเลื่อนกำหนดทิศทางในการเลื่อนที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้แถบเลื่อนที่ดำเนินงาน แถบเลื่อนแนวนอนช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนเนื้อหาของหน้าต่างทางซ้ายหรือขวา แถบเลื่อนแนวตั้งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนเนื้อหาขึ้น หรือลง.

Index