การสร้างตัวควบคุมแก้ไข Rich

เมื่อต้องการสร้างตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย เรียกใช้ฟังก์ชันCreateWindowExระบุชั้นหน้าต่างแก้ไข rich ถ้าคุณกำลังใช้แก้ไขรวย 1.0 (RICHED32DLL), ระบุ "RichEdit" สำหรับพารามิเตอร์ของคลาสหน้าต่าง ถ้าคุณกำลังใช้แก้ไขรวยรุ่น 2.0 (RICHED20DLL), ระบุ RICHEDIT_CLASS สำหรับพารามิเตอร์ของคลาสหน้าต่าง.

ควบคุมแก้ไข Rich สนับสนุนส่วนใหญ่ของลักษณะต่าง ๆ ของหน้าต่างที่ใช้กับตัวควบคุมการแก้ไขรวมทั้งลักษณะเพิ่มเติม คุณควรระบุลักษณะหน้าต่าง ES_MULTILINE ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ใช้บรรทัดมากกว่าหนึ่งบรรทัดของข้อความในตัวควบคุม.

Index