ฟังก์ชันการเรียกกลับแก้ไข Rich

ฟังก์ชันการเรียกกลับต่อไปนี้เป็นตัวควบคุมการแก้ไขที่ไม่ซ้ำกันเพื่อรวย:

EditStreamCallback
EditWordBreakProcEx

Index