EM_EXGETSEL

ตำแหน่งอักขระเริ่มต้น และสิ้นสุดของส่วนที่เลือกในตัวควบคุมการแก้ไขที่รวยดึงข้อความ EM_EXGETSEL.

EM_EXGETSEL wParam = 0 
lParam = (LPARAM) (CHARRANGE ไกล *) lpchr 

 

พารามิเตอร์

lpchr
ชี้ไปยังโครงสร้างแบบCHARRANGEที่ได้รับการเลือกช่วง.

ส่งกลับค่า

ไม่มีค่าที่ส่งกลับ.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, CHARRANGE

Index