ตัวคั่นรายการเมนูและตัวแบ่งบรรทัด

ระบบแสดงรายการเมนู การเรียกว่าตัวคั่นซึ่งปรากฏเป็นเส้นแนวนอนชนิดพิเศษ คุณสามารถใช้ตัวคั่นเมนูแบ่งกลุ่มของรายการที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้ตัวคั่นในแถบเมนู และผู้ใช้ไม่สามารถเลือกตัวคั่น.

เมื่อแถบเมนูประกอบด้วยชื่อเมนูเพิ่มเติมมากกว่าที่จะพอดีในหนึ่งบรรทัด ระบบตัดแถบเมนู โดยอัตโนมัติแบ่งเป็นอย่าง น้อยสองบรรทัด คุณสามารถทำให้ตัวแบ่งบรรทัดที่ต้องการทำสินค้าหนึ่ง ๆ บนแถบเมนู โดยการกำหนดค่าสถานะ MFT_MENUBREAK ชนิดรายการ ระบบวางรายการและรายการทั้งหมดที่มาบนบรรทัดใหม่.

เมื่อเมนูประกอบด้วยรายการเพิ่มเติมมากกว่าที่จะพอดีในหนึ่งคอลัมน์ เมนูจะถูกตัดทิ้ง คุณสามารถทำให้ตัวแบ่งคอลัมน์ที่ต้องการทำสินค้าหนึ่ง ๆ ในเมนู โดยการกำหนดค่าสถานะ MFT_MENUBREAK ชนิดสินค้า หรือการใช้ตัวเลือก MENUBREAK ในงบ MENUITEM ระบบทำรายการและรายการต่อ ๆ ไปทั้งหมดในคอลัมน์ใหม่ ตั้งค่าสถานะ MFT_MENUBARBREAK ชนิดมีผลเดียวกัน ยกเว้นว่าเส้นแนวตั้งปรากฏขึ้นระหว่างคอลัมน์ใหม่และเก่า.

ถ้าคุณใช้AppendMenu, InsertMenuหรือฟังก์ชันModifyMenuการกำหนดตัวแบ่งบรรทัด คุณควรกำหนดค่าสถานะชนิด MF_MENUBREAK หรือ MF_MENUBARBREAK.

Index