เมนูจับ

ระบบสร้างหมายเลขอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละเมนูนั้น การจัดการเมนูคือ ค่าชนิดHMENU โปรแกรมประยุกต์ต้องระบุหมายเลขอ้างอิงเมนูในเมนูฟังก์ชัน Win32 จำนวนมาก คุณได้รับหมายเลขอ้างอิงกับแถบเมนูเมื่อคุณสร้างเมนู หรือโหลดทรัพยากรที่เมนู ดูข้อมูลเพิ่มเติมการสร้างเมนู.

ในการเรียกหมายเลขอ้างอิงไปยังแถบเมนูสำหรับเมนูที่ถูกสร้างขึ้น หรือโหลด ใช้ฟังก์ชันGetMenu ในการเรียกหมายเลขอ้างอิงลงในเมนูย่อยที่เกี่ยวข้องกับรายการเมนู ใช้ฟังก์ชันGetSubMenuหรือGetMenuItemInfo ใช้ฟังก์ชันGetSystemMenuเพื่อเรียกหมายเลขอ้างอิงไปยังเมนูหน้าต่าง.

Index