วิธีใช้ตัวระบุ

เกี่ยวข้องกับแต่ละแถบเมนู เมนู เมนูย่อย และลัดเมนูเป็นตัวระบุวิธีใช้ 32 บิต ถ้าผู้ใช้กดแป้น f1 ในขณะที่มีเมนูการใช้งาน ค่านี้จะส่งไปยังเจ้าของหน้าต่างเป็นส่วนหนึ่งของการ WM_HELPข้อความ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ช่วย.

Index