รูปแบบเมนูต้นแบบเก่า

กำหนดเมนูแบบเมนูเก่า (สำหรับระบบก่อนหน้า Windows 95 และ Windows NT 4.0) แต่ไม่สนับสนุนหน้าที่การใช้งานเมนูใหม่ ทรัพยากรเมนูต้นแบบเก่ามีชนิดของทรัพยากร RT_MENU.

แม่แบบที่มีเมนูเดิมประกอบด้วยโครงสร้างแบบMENUITEMTEMPLATEHEADERที่ตาม ด้วยโครงสร้างของMENUITEMTEMPLATEอย่าง น้อยหนึ่ง.

Index