ตำแหน่งรายการเมนู

นอกเหนือจากการมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน แต่ละรายการเมนูในแถบเมนูหรือเมนูมีค่าเฉพาะตำแหน่ง สินค้าที่อยู่ซ้ายสุดในแถบเมนู หรือรายการบนสุดในเมนู มีตำแหน่งเป็นศูนย์ ค่าตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นสำหรับรายการเมนูต่อมา ระบบกำหนดค่าตำแหน่งรายการทั้งหมดในเมนู รวมทั้งตัวคั่น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงค่าตำแหน่งของรายการ ในแถบเมนู และเมนู.

เมื่อเรียกฟังก์ชันเมนูที่ปรับเปลี่ยน หรือดึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการเฉพาะเมนู คุณสามารถระบุสินค้าโดยใช้รหัสของหรือตำแหน่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนเมนู.

Index