ข้อความที่โปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง

แอปพลิเคชันสามารถสร้างข้อความ ที่จะใช้ โดย windows ตัวเอง หรือ การสื่อสารกับ windows ในกระบวนการอื่น ๆ ถ้าโปรแกรมประยุกต์สร้างข้อความของตัวเอง หน้าต่างกระบวนงานที่ได้รับนั้นต้องแปลข้อความ และให้การประมวลผลที่เหมาะสม.

ใช้ค่าตัวบ่งชี้ข้อความดังนี้:

Index