SetMessageQueue

ฟังก์ชันSetMessageQueueจะล้าสมัย ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับความเข้ากันได้สำหรับ Windows รุ่นที่ 16 บิตเท่านั้น ฟังก์ชันนี้ไม่มีอะไรบน Windows รุ่น 32 บิตได้เนื่องจากคิวข้อความจะถูกขยายออกแบบไดนามิกเมื่อจำเป็น.

ดูเพิ่มเติม

ข้อความและภาพรวมของคิวข้อความข้อความและฟังก์ชันคิวข้อความ

Index