การกำหนดเส้นทางข้อความ

ระบบใช้สองวิธีการเพื่อกระบวนการผลิตข้อความไปยังกระบวนงานหน้าต่าง: การลงรายการบัญชีแรกใน first-out คิวข้อความเรียกว่าคิวข้อความวัตถุกำหนดโดยระบบหน่วยความจำที่เก็บชั่วคราวข้อความ และการส่งข้อความไปยังกระบวนงานหน้าต่าง.

ข้อความที่ลงรายการบัญชีไปยังคิวข้อความจะเรียกว่าการจัดคิวข้อความ พวกเขาจะเป็นหลักผลของผู้ใช้ผ่านทางเมาส์หรือแป้นพิมพ์ เช่นข้อความWM_MOUSEMOVE, WM_LBUTTONDOWN, WM_KEYDOWNและWM_CHAR ข้อความที่ถูกจัดคิวอื่น ๆ รวมนาฬิกาจับเวลา ระบายสี และออกจากข้อความ: WM_TIMER, WM_PAINTและWM_QUIT ส่วนใหญ่อื่น ๆ ข้อ ซึ่งจะถูกส่งโดยตรงไปยังกระบวนงานหน้าต่าง เรียกว่าข้อความที่ nonqueued.