ข้อความและคิวข้อความ

ภาพรวมนี้อธิบายถึงข้อความ และคิวข้อความ และวิธีการใช้ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณตาม Win32.

Index