เด็กหน้าต่างข้อมูล

เนื่องจากจำนวนเด็ก windows ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสาร ที่ผู้ใช้เปิด แอปพลิเคชัน MDI ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ชื่อของแฟ้มปัจจุบัน) กับแต่ละหน้าต่างลูก มีสองวิธีในการทำเช่นนี้:

Index