คุณสมบัติต่าง ๆ ของหน้าต่างเอกสาร

แอปพลิเคชัน MDI สามารถเก็บข้อมูลต่อเอกสาร โดยใช้หน้าต่างคุณสมบัติ ข้อมูลสำหรับแต่ละเอกสารข้อมูลเฉพาะสำหรับชนิดของเอกสารที่มีอยู่ในหน้าต่างเฉพาะลูกได้ คุณสมบัติจะแตกต่างจากช่องว่างเพิ่มเติมในหน้าต่างโครงสร้างที่คุณไม่จำเป็นต้องปันส่วนพื้นที่พิเศษเมื่อคุณลงทะเบียนคลาสหน้าต่าง หน้าต่างสามารถกำหนดคุณสมบัติจำนวนเท่าใดก็ได้ ยัง ที่ปรับค่าที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่พิเศษในหน้าต่างโครงสร้าง คุณสมบัติถูกอ้างถึง โดยชื่อของสายอักขระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของหน้าต่าง ดูหน้าต่างคุณสมบัติ.

Index