การใช้อินเทอร์เฟซหลายเอกสาร

ส่วนนี้อธิบายวิธีการทำงานต่อไป:

แสดงงานเหล่านี้ ส่วนนี้มีตัวอย่างจาก Multipad โปรแกรมประยุกต์ MDI แบบทั่วไป.

Index