ข้อมูลในหน้าต่างโครงสร้าง

เมื่อหน้าต่างชั้นการลงทะเบียนโปรแกรมประยุกต์ MDI มันอาจสงวนพื้นที่พิเศษในโครงสร้างหน้าต่างสำหรับข้อมูลโปรแกรมประยุกต์เฉพาะสำหรับคลาสนี้เฉพาะของ windows การจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลในช่องว่างนี้เพิ่มเติม การประยุกต์ใช้GetWindowWord, SetWindowWord, GetWindowLongและฟังก์ชันSetWindowLong.

เพื่อรักษาข้อมูลสำหรับหน้าต่างลูกจำนวนมาก แอปพลิเคชันสามารถจัดสรรหน่วยความจำสำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบแล้ว เก็บหมายเลขอ้างอิงไปยังหน่วยความจำประกอบด้วยโครงสร้างในพื้นที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับหน้าต่างลูก.

Index