ภาพรวมของฟังก์ชันกล่องรายการ

API Win32 มีสองฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงกับกล่องรายการ ฟังก์ชันDlgDirListกรอกข้อมูลในกล่องรายการ ด้วยไฟล์และไดเรกทอรีในเส้นทางที่ระบุ ฟังก์ชันDlgDirSelectExการดึงส่วนที่เลือกปัจจุบันในกล่องรายการเริ่มต้นโดยDlgDirList ฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้เลือกแฟ้มจากกล่องรายการโดยไม่ต้องพิมพ์ตำแหน่งและชื่อของแฟ้ม.

Index