โครงสร้างการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

โครงสร้างต่อไปนี้ใช้ในการรับ และดำเนินการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์.

ป้อนข้อมูล

Index