เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ Accelerators

Accelerators จะเกี่ยวข้องกับเมนู — ทั้งสองให้ผู้ใช้เข้าถึงชุดคำสั่งของโปรแกรมประยุกต์ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้เมนูของโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ชุดคำสั่ง และสลับผ่านการใช้ส่วนช่วยดำเนิน ตามที่พวกเขากลายเป็นยิ่งชาญกับแอพลิเคชัน ส่วนช่วยดำเนินให้รวดเร็ว โดยตรงถึงคำสั่งจากเมนูให้ น้อย แอปพลิเคชันควรมีส่วนช่วยดำเนินการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคำสั่งที่ใช้กันทั่วไป แม้ว่า accelerators สร้างคำสั่งที่มีอยู่เป็นรายการเมนูโดยทั่วไป พวกเขายังสามารถสร้างคำสั่งที่ยังไม่มีรายการเมนูที่เทียบเท่า.

Index