การเปลี่ยนแบบอักษรที่ใช้ตัวควบคุมการแก้ไข

แอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนแบบอักษรที่ใช้ในตัวควบคุมการแก้ไข ด้วยการส่งข้อความWM_SETFONT โปรแกรมประยุกต์ที่ส่วนใหญ่ทำเช่นนี้ในขณะที่การประมวลผลข้อความWM_INITDIALOG การเปลี่ยนแบบอักษรไม่มีเปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมการแก้ไข โปรแกรมประยุกต์ที่ส่งข้อความ WM_SETFONT อาจต้องเรียกใช้เมตริกแบบอักษรสำหรับข้อความ และคำนวณขนาดของตัวควบคุมการแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบอักษรและแบบอักษรเมตริก แบบอักษรและข้อความ.

Index