ทำให้บัฟเฟอร์ข้อความแบบอ่านอย่างเดียว

สำหรับแต่ละตัวควบคุมการแก้ไข ระบบการเก็บรักษาค่าสถานะแบบอ่านอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่า ข้อความของตัวควบคุมเป็นแบบอ่านเขียน (ค่าเริ่มต้น) หรือแบบอ่านอย่างเดียว แอปพลิเคชันสามารถตั้งค่าสถานะการอ่าน-เขียน หรืออ่านอย่างเดียวสำหรับข้อความ โดยการส่งข้อความEM_SETREADONLYของตัวควบคุม เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ตัวควบคุมการแก้ไขเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แอปพลิเคชันสามารถเรียกฟังก์ชันGetWindowLongจะใช้ค่าคง GWL_STYLE EM_SETREADONLY ข้อความที่นำไปใช้กับทั้งตัวควบคุมการแก้ไขแบบ บรรทัดเดียว และแบบหลายบรรทัด.

Index