กำลังเตรียมใช้งานการบัฟเฟอร์ข้อความ

แอปพลิเคชันสามารถเตรียมใช้งาน หรือบัฟเฟอร์ข้อความของตัวควบคุมการแก้ไขการเตรียมใช้งานใหม่ โดยการเรียกฟังก์ชันSetDlgItemText แอปพลิเคชันสามารถเรียกเนื้อหาของบัฟเฟอร์ข้อความ โดยการเรียกฟังก์ชันGetDlgItemText.

Index