กล่องโต้ตอบ

ในกล่องโต้ตอบมีหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างเพื่อดึงผู้ใช้ป้อนข้อมูลชั่วคราว โปรแกรมประยุกต์โดยทั่วไปแล้วใช้กล่องโต้ตอบจะพร้อมท์ผู้ใช้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำสั่ง กล่องโต้ตอบจะประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งควบคุม (เด็ก windows) ที่ผู้ใช้ป้อนข้อความ เลือกตัวเลือก หรือนำการกระทำคำสั่ง.

Index